Medzinárodné porovnanie počtu lokalít svetového dedičstva (2018)
Zdroj:UNESCO
Poznámka:<em>Stav k roku 2018.</em>