Vývoj v odberoch povrchových vôd (2018)
Zdroj: SHMÚ