Výdavky a škody spôsobené povodňami (N)
Zdroj: MŽP SR, VÚVH