Vlastnícka forma nehnuteľných NKP (2018)
Zdroj:PÚ SR