Vývoj ťažby stavebných surovín
Zdroj: HBÚ
Poznámka: Do roku 2009 merané v tis.m<sup>3</sup>