Stav biotopov európskeho významu (2019)
Zdroj: ŠOP SR (reporting)
Poznámka: Stav za hodnotiaci cyklus 2013 - 2018.