Vývoj v produkcii odpadov z cestovného ruchu v rokoch 2000 až 2008 (Hotely a reštaurácie)
Zdroj: ŠÚ SR