Počet prekročení dennej limitnej hodnoty SO2 na ochranu zdravia ľudí 125 ug/m3
Zdroj: SHMÚ
Poznámka: <em>* povolený počet prekročení</em>