Počet prekročení dennej limitnej hodnoty pre PM10
Zdroj: SHMÚ
Poznámka: * povolený počet prekročení