Vývoj emisií PM2,5 v sektore doprava (2019)
Zdroj: SHMÚ