Vývoj emisií CO v sektore doprava (2019)
Zdroj: SHMÚ