Vývoj indexu priemyselnej produkcie (IPP) v priemyselnej výrobe (priemerný mesiac roka 2015 = 100)
Zdroj: ŠÚ SR