Medzinárodné porovnanie podielu zberu prenosných batérií (2016)

Poznámka: <em class="note">Data as at 2016; EU-28</em>