Vývoj zberového podielu použitých batérií a akumulátorov
Zdroj: MŽP SR