Medzinárodné porovnanie podielu území NATURA 2000 na celkovej výmere krajiny
Zdroj: EK (NATURA 2000 Barometer; EÚ-28)
Poznámka: <em>Stav k roku 2018.</em>