Vývoj vo veľkosti vozového parku podľa druhu dopravy
Zdroj: ŠÚ SR
Poznámka: *Počet lietadiel (s hmotnosťou do 9 000 kg)