Vývoj nákladov na ochranu životného prostredia v priemyselnej výrobe
Zdroj: ŠÚ SR