Počet patentov súvisiacich s recykláciou a druhotnými surovinami
Zdroj: Eurostat
Poznámka: počet na millión obyvateľov