Miera zhodnocovania stavebných a demolačných odpadov
Zdroj: Eurostat