Vývoj odberov podzemnej vody v priemysle
Zdroj: SHMÚ