Vývoj výdavkov na výskum a vývoj v priemyselnej výrobe
Zdroj: ŠÚ SR