Vývoj emisií CO2 a jeho záchytov lesnými ekosystémami
Zdroj: SHMÚ - NIR 2019