Náklady na ochranu ŽP v doprave a celkové náklady na ochranu ŽP
Zdroj: ŠÚ SR