Motívy dovolenkového pobytu v domácom cestovnom ruchu - krátkodobé cesty
Zdroj: ŠÚ SR