Vývoj emisií skleníkových plynov
Zdroj: SHMÚ
Poznámka: Emisie bez započítania záchytov v sektore LULUCF (Land use-Land use change and forestry)<br /> <em class="note">Emisie stanovené k 11. 4. 2019</em>