Vývoj dotácií zo štátneho rozpočtu do verejnej hromadnej dopravy
Zdroj: ŠÚ SR