Vývoj zastúpenia kategórií lesov z porastovej pôdy
Zdroj: NLC