Vývoj priemerných výdavkov obyvateľa SR na dlhodobý a krátkodobý pobyt doma
Zdroj: ŠÚ SR