Množstvo prepraveného tovaru v nákladnej doprave
Zdroj: ŠÚ SR