Vývoj výroby a spotreby elektriny
Zdroj: SEPS, a.s.