Počet prepravených osôb v osobnej doprave
Zdroj: ŠÚ SR