Celkové geologické zásoby a ťažba na výhradných ložiskách
Zdroj: ŠGÚDŠ