Medzinárodné porovnanie podielu energie z OZE (2016)
Zdroj: Eurostat