Ťažba nerastných surovín na výhradných ložiskách
Zdroj: ŠGÚDŠ