Podiel chránených území podľa vybraných kategórií
Zdroj: ŠOP SR
Poznámka: <em class="note">Stav k roku 2018.</em>