Podiel chránených území podľa vybraných kategórií (2019)
Zdroj: ŠOP SR