Preskočit na obsah

Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 – 2029)

Dátum schválenia: 7. 1. 2021
Forma: Uznesenie vlády SR č. 8/2021
Dokument na stiahnutie: SK

Ciele programu vychádzajú z poznania súčasného stavu svahových deformácií a zosuvných rizík na území Slovenska. Pre obdobie rokov 2021 – 2029 sú definované nasledovne:
1. Prevencia zosuvných rizík na území Slovenskej republiky,
2. Manažment zosuvných rizík v najohrozenejších oblastiach Slovenskej republiky.