Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 – 2029)

Dátum schválenia: 7. 1. 2021
Forma: Uznesenie vlády SR č. 8/2021
Dokument na stiahnutie: SK

Ciele programu vychádzajú z poznania súčasného stavu svahových deformácií a zosuvných rizík na území Slovenska. Pre obdobie rokov 2021 – 2029 sú definované nasledovne:
1. Prevencia zosuvných rizík na území Slovenskej republiky,
2. Manažment zosuvných rizík v najohrozenejších oblastiach Slovenskej republiky.