Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík

Dátum schválenia: 23. 05. 2018
Forma: Uznesenie vlády SR č. 248/2018
Dokument na stiahnutie: SK

Program predstavuje strategický plánovací dokument pre oblasť prevencie a manažmentu zosuvných rizík. Určuje rámcové úlohy, ktorých účelom je eliminovať negatívne vplyvy zosuvného rizika na životy a majetok obyvateľov a na životné prostredie, a tým prispieť k lepšej kvalite života a ochrane životného prostredia.
Kľúčovým cieľom programu do roku 2020 je znížiť zosuvné riziká na životy ľudí, majetok a životné prostredie a zamedziť degradáciu prírodného prostredia, ekosystémov a ich služieb.