Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Program prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu (2021 – 2027)

Dátum schválenia: 7. 4. 2021
Forma: Uznesenie vlády SR č. 195/2021 
Dokument na stiahnutie: SK

Program predstavuje základný plánovací dokument pre oblasť prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z úložísk. Určuje rámcové úlohy, ktorých účelom je znižovať negatívne vplyvy týchto úložísk na zdravie ľudí a na všetky zložky životného prostredia, minimalizovať riziká havárií, zaručiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a lepšiu kvalitu života.

Účelom programu je:

  • prispieť k plneniu povinností a opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov Európskej únie a Slovenskej republiky, 
  • minimalizovať riziká vyplývajúce z úložísk na verejné zdravie,
  • minimalizovať riziká vyplývajúce z úložísk pôsobiace na zložky životného prostredia,
  • navrhnúť opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu alebo kompenzáciu rizík na verejné zdravie a na životné prostredie,
  • realizovať geologický prieskum, sanáciu a monitoring vybraných rizikových a pravdepodobne rizikových úložísk,
  • zlepšiť informovanosť verejnosti o rizikách vyplývajúcich z úložísk,
  • dosiahnuť lepšie spoločenské uznanie riešenia problematiky úložísk.