Preskočit na obsah

Plán obnovy a odolnosti SR

Dátum schválenia: 13. 7. 2021
Forma: Vykonávacie rozhodnutie Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska (Rada EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti)
Dokument na stiahnutie: SK (PDF, 10,59 MB)

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19. Predstavuje jednotný a komplexný balík reforiem a investícií, ktoré sa navzájom posilňujú, výrazne podnecujú reformy a majú kľúčový význam – umožnia Slovensku začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.

Očakáva sa, že realizácia plánu obnovy a odolnosti Slovenska s celkovými odhadovanými nákladmi v hodnote 6 575 000 000 EUR významne prispeje k zotaveniu z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

Reaguje na potrebu realizovať zásadné systémové zmeny v podobe reforiem a potrebu zabezpečiť investície v 5 prioritných oblastiach:

  • kvalitné vzdelávanie
  • efektívna verejná správa a digitalizácia.
  • veda, výskum, inovácie
  • zelená ekonomika
  • lepšie zdravie.

Bližšie informácie: https://www.planobnovy.sk/