Geológ

Geológia, náuka o Zemi, skúma zloženie, stavbu, vlastnosti a vývoj Zeme, ako aj procesy, ktoré ju tvorili a tvoria. Vníma svet v úplne inom svetle, vidí doslova „pod povrch“, vidí to, čo je bežnému vnímaniu skryté. Prepája minulosť, prítomnosť a budúcnosť.
Ak sa zaujímaš o horniny, minerály a skameneliny, ich vznik, kde ich môžeš nájsť, a ak ťa zaujíma, ako vznikli pohoria, kde bolo more a sopky a kam sa stratili, štúdium geológie je pre teba správnou voľbou.
Skúmaním globálnych zmien, starých ako Zem sama, môžeš lepšie pochopiť, odhadnúť a predpovedať, aké môžu mať súčasné zmeny následky. Negatívne pôsobenie klimatických zmien môžeš zvrátiť aj ty. Prispej k pozitívnym zmenám – študuj prírodné vedy a staň sa GEOLÓGOM.