Enviroportál http://www.enviroportal.sk Tue, 04 Oct 2022 14:38:18 +0200 <![CDATA[10 zaujímavých faktov o našich zvieratách pri príležitosti Svetového dňa zvierat]]> Dnes, 4. októbra, si pripomíname Svetový deň zvierat ako oslavu živočíšnej ríše, zdôraznenie jej nezastupiteľnej úlohy v životoch ľudí a neustálu potrebu zlepšovania životných podmienok zvierat na celom svete.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/10-zaujimavych-faktov-o-nasich-zvieratach-pri-prilezitosti-svetoveho-dna-zvierat Tue, 04 Oct 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Dnes je Svetový deň zvierat. Štátna ochrana prírody SR eviduje na Slovensku takmer 200 druhov kriticky ohrozených druhov živočíchov]]> Na Slovensku je chránených vyše 800 druhov voľne žijúcich živočíchov, z toho takmer 200 druhov patrí medzi kriticky ohrozené druhy. Dnes si pripomíname Svetový deň zvierat, ktorý má za cieľ upozorniť na kritickú situáciu ohrozených druhov živočíchov. Dnešný deň je príležitosť si pripomenúť náš vzťah k zvieratám okolo nás a uvedomiť si ich význam pre zdravý a funkčný ekosystém našej planéty.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/dnes-je-svetovy-den-zvierat-statna-ochrana-prirody-sr-eviduje-na-slovensku-takmer-200-druhov-kriticky-ohrozenych-druhov-zivocichov Tue, 04 Oct 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Zázrak jesennej migrácie potešil tisíce nadšencov po celej Európe]]> Viac ako 19 tisíc ľudí sa počas prvého októbrového víkendu zúčastnilo jubilejného 30. ročníka EuroBirdwatchu - Európskeho Festivalu vtáctva, najväčšej európskej akcie zameranej na pozorovanie vtákov.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/zazrak-jesennej-migracie-potesil-tisice-nadsencov-po-celej-europe Tue, 04 Oct 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Návrh nového zákona smeruje Slovensko k čistejšiemu ovzdušiu]]> Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia, aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji. Tieto tri hlavné línie sleduje návrh nového zákona o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP).

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/navrh-noveho-zakona-smeruje-slovensko-k-cistejsiemu-ovzdusiu Mon, 03 Oct 2022 08:00:00 +0200
<![CDATA[Európska komisia koná v snahe lepšie chrániť ľudí pred azbestom a zaručiť budúcnosť bez neho]]> Azbest je vysoko nebezpečná látka spôsobujúca rakovinu. Ešte stále sa vyskytuje v mnohých našich budovách a je zodpovedná za mnohé odvrátiteľné úmrtia v EÚ. Komisia dnes predstavuje komplexný prístup, ako lepšie chrániť ľudí a životné prostredie pred azbestom a zaručiť budúcnosť bez neho.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/europska-komisia-kona-v-snahe-lepsie-chranit-ludi-pred-azbestom-a-zarucit-buducnost-bez-neho Mon, 03 Oct 2022 00:00:00 +0200