Enviroportál http://www.enviroportal.sk Mon, 22 Jul 2019 05:14:35 +0200 <![CDATA[Výzva v programe SK-Climate - zmierňovanie a adaptácia na zmenu klímy]]> SK-Climate – zmierňovanie a adaptácia na zmenu klímy, financovaného z Finančných mechanizmov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva v programovom období 2014 – 2021 v úzkej spolupráci s donormi programu, ktorými sú  Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku, Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie a Nórska agentúra životného prostredia, informuje o plánovaných výzvach a možnostiach programu SK-Climate.]]> http://www.enviroportal.sk/clanok/vyzva-v-programe-sk-climate-zmiernovanie-a-adaptacia-na-zmenu-klimy Fri, 19 Jul 2019 09:46:00 +0200 <![CDATA[Senné: Do rezervácie sa po desaťročiach vrátili vzácne druhy vtákov]]> http://www.enviroportal.sk/clanok/senne-do-rezervacie-sa-po-desatrociach-vratili-vzacne-druhy-vtakov Fri, 19 Jul 2019 09:04:00 +0200 <![CDATA[T. Hanulík z Hornej Súče predáva svoje skúsenosti začínajúcim včelárom]]> http://www.enviroportal.sk/clanok/t-hanulik-z-hornej-suce-predava-svoje-skusenosti-zacinajucim-vcelarom Fri, 19 Jul 2019 02:06:00 +0200 <![CDATA[Oznámenie EK: Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách v oblasti štátnej pomoci]]> http://www.enviroportal.sk/clanok/oznamenie-ek-vseobecne-nariadenie-o-skupinovych-vynimkach-v-oblasti-statnej-pomoci Thu, 18 Jul 2019 11:00:00 +0200 <![CDATA[Vyjadrite svoj názor na výskumno-inovačné priority nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe]]> najambicióznejšieho programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií (2021 - 2027) s navrhovaným rozpočtom 100 miliárd EUR. Komisia v rámci tohto procesu 28. júna 2019 spustila online verejnú konzultáciu, ktorá pomôže formovať európske investície do výskumu a inovácií v nasledujúcich rokoch.]]> http://www.enviroportal.sk/clanok/vyjadrite-svoj-nazor-na-vyskumno-inovacne-priority-nadchadzajuceho-ramcoveho-programu-horizon-europe Thu, 18 Jul 2019 10:19:00 +0200 <![CDATA[Nitra: Voda zo šiestich prameňov v meste nie je pitná]]> http://www.enviroportal.sk/clanok/nitra-voda-zo-siestich-pramenov-v-meste-nie-je-pitna Thu, 18 Jul 2019 09:06:00 +0200 <![CDATA[V 61 departementoch Francúzska sú veľké problémy so suchom]]> http://www.enviroportal.sk/clanok/v-61-departementoch-francuzska-su-velke-problemy-so-suchom Thu, 18 Jul 2019 09:04:00 +0200 <![CDATA[Banská Bystrica po 28 rokoch mení firmu zabezpečujúcu zber a odvoz odpadu]]> http://www.enviroportal.sk/clanok/banska-bystrica-po-28-rokoch-meni-firmu-zabezpecujucu-zber-a-odvoz-odpadu Thu, 18 Jul 2019 09:02:00 +0200 <![CDATA[Hniezdenie vzácneho sokola pri Trnave sa potvrdilo po 40 rokoch]]> http://www.enviroportal.sk/clanok/enviro-hniezdenie-vzacneho-sokola-pri-trnave-sa-potvrdilo-po-40-rokoch Thu, 18 Jul 2019 08:48:00 +0200 <![CDATA[V britských mestách sa konali protesty za ochranu klímy]]> http://www.enviroportal.sk/clanok/v-britskych-mestach-sa-konali-protesty-za-ochranu-klimy Tue, 16 Jul 2019 07:46:00 +0200 <![CDATA[Do finále Strom roka postúpili až štyri stromy z Trnavského kraja]]> http://www.enviroportal.sk/clanok/do-finale-strom-roka-postupili-az-styri-stromy-z-trnavskeho-kraja Tue, 16 Jul 2019 07:45:00 +0200