Enviroportál http://www.enviroportal.sk Wed, 25 May 2022 05:06:08 +0200 <![CDATA[Morava a jej záplavové lúky sú výnimočné, chystá sa ich obnova]]> Morava patrí medzi najvýznamnejšie toky strednej Európy, vzácna je najmä pre vlhké lúky bohaté na rastliny a živočíchy. Jej podobu však ľudia výrazne zmenili, rieku skrátili, odrezali meandre a zmenšili plochu záplavových lúk.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/morava-a-jej-zaplavove-luky-su-vynimocne-chysta-sa-ich-obnova Tue, 24 May 2022 10:00:00 +0200
<![CDATA[Odklonenie podzemných vôd z bane do rieky Slaná by malo stáť 185 174 eur bez DPH]]> Bratislava 23. mája – Štátny podnik Rudné bane vyhlásil súťaž na presmerovanie podzemných vôd z bane v Nižnej Slanej na povrch. Odhadovaná hodnota zákazky je 185 174 eur bez DPH.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/odklonenie-podzemnych-vod-z-bane-do-rieky-slana-by-malo-stat-185-174-eur-bez-dph Tue, 24 May 2022 09:45:00 +0200
<![CDATA[DPD spúšťa v Bratislave program monitorovania kvality ovzdušia]]> Bratislava 23. mája – Spoločnosť DPD spúšťa v Bratislave rozsiahly program merania kvality ovzdušia. Vozidlá a skladové priestory kuriérskej spoločnosti budú vybavené špeciálnymi laserovými senzormi na zber dát a údaje z nich budú voľne k dispozícií na webovej stránke AirDiag. Každý si tak bude môcť overiť kvalitu ovzdušia v mieste, kde býva alebo pracuje.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/dpd-spusta-v-bratislave-rozsiahly-program-monitorovania-kvality-ovzdusia Tue, 24 May 2022 09:34:00 +0200
<![CDATA[Vodný plán Slovenska spriechodní vyše 200 migračných bariér slovenských riek]]> Narušená migrácia rýb patrí medzi kľúčové problémy ochrany prírody v oblasti vodných tokov. Nový Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027 z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), ktorý schválila vláda Slovenskej republiky 11. mája, identifikuje na slovenských riekach 1450 migračných bariér brániacich voľnej migrácii rýb.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/vodny-plan-slovenska-spriechodni-vyse-200-migracnych-barier-slovenskych-riek Mon, 23 May 2022 13:00:00 +0200
<![CDATA[Slovák v roku 2020 vyprodukoval 433 kilogramov odpadu, Švajčiar 703 kg]]> Bratislava 20. mája – Priemerný Slovák v roku 2020 vyprodukoval 433 kilogramov (kg) odpadu, Švajčiar 703 kg. Švajčiarsko dlhodobo dosahuje vysokú mieru recyklácie komunálneho odpadu, v roku 2020 to bolo 52,8 percenta. Uviedol to analytik portálu Euractiv Slovensko Michal Hudec.

]]>
http://www.enviroportal.sk/clanok/slovak-v-roku-2020-vyprodukoval-433-kilogramov-odpadu-svajciar-703-kg Mon, 23 May 2022 07:27:00 +0200