Preskočit na obsah

Európska zelená dohoda (European Green Deal)

Dátum schválenia: 11. 12. 2019
Forma: Oznámenie Európskej komisie (COM(2019) 640 final)
Dokument na stiahnutie: SK, EN

Cieľom Európskej zelenej dohody je transformovať EÚ na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom, ktoré efektívne využíva zdroje, kde budú do roku 2050 čisté emisie skleníkových plynov na nule a kde hospodársky rast nezávisí od využívania zdrojov. Je neoddeliteľnou súčasťou  stratégie Európskej komisie na naplnenie Agendy 2030 a cieľov udržateľného rozvoja formulovaných OSN.

Komisia predloží stratégiu Z farmy na stôl: model spravodlivého, zdravého a ekologického potravinového systému a začne rozsiahlu  diskusiu  so  zainteresovanými  stranami,  ktorá  sa  bude  týkať  všetkých  fáz potravinového reťazca, čím pripraví pôdu na vypracovanie udržateľnejšej potravinovej politiky.