Preskočit na obsah

Na koho sa obrátiť

Oznámenie o existencii environmentálnej záťaži je možné podať na:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Odbor environmentálnej geológie
Bukureštská 4
812 35  Bratislava
RNDr. Vlasta Jánová
RNDr. Želmíra Greifová
Telefón: 02 / 577 83 114; 577 83 202
Fax: 02 / 577 83 218
E-mail: vlasta.janova@enviro.gov.sk, zelmira.greifova@enviro.gov.sk
www.minzp.sk

Viac informácií:
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentalistiky a informatiky (CEI)
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Tajovského 28
Banská Bystrica
Ing. Katarína Paluchová
Ing. Jaromír Helma, PhD.
Telefón: 048 /437 41 67; 437 41 65
Fax: 048 /413 36 35
E-mail: katarina.paluchova@sazp.skjaromir.helma@sazp.sk
www.sazp.sk