Dokumenty

Dokumenty Slovenskej republiky

Stratégie

Programy

Plány

InéDokumenty Európskej únie

  • 7. environmentálny akčný program
  • Tematická stratégia na ochranu pôdy (COM(2006)231) [EN] podáva vysvetlenie, prečo je ochrana pôdy na európskej úrovni nevyhnutná a aké opatrenia je potrebné prijať. Komisia navrhla rámcovú smernicu ako najlepší prostriedok na zabezpečenie komplexného prístupu k ochrane pôdy.
  • Komisia predložila smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre ochranu pôdy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES (COM(2006)232) [EN], ktorá je ešte stále predmetom diskusií v Rade a Európskom parlamente.

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované: 13. 2. 2020