Preskočit na obsah

Štruktúra dátovej základne parciálneho informačného systému

Základom databázového programu ČMS - Pôda sú údaje o monitorovacích sondách (lokalitách) v základnej sieti sond. Údaje o jednej sonde (v časových radoch) sú rozdelené do skupín navzájom súvisiacich údajov. Údaje sú rozdelené do trinástich blokov:

 • Územná identifikácia monitorovacích lokalít
 • Klasifikácia pôdy a označenie horizontov
 • Fyzikálne vlastnosti
 • Pôdna reakcia a obsah karbonátov
 • Makroživiny
 • Mikroživiny
 • Humus
 • Výmenné katióny a sorpčný komplex
 • Celkový obsah rizikových prvkov (lúčavka kráľovská)
 • Rizikové prvky vo výluhu 2M HNO3, 2M HCl (As)
 • Rizikové prvky - bioprístupné formy (1 M NH4NO3)
 • Rizikové prvky v rastlinách
 • Organické kontaminanty