Kvantita a kvalita humusu

Bol zistený pokles obsahu pôdneho humusu prakticky na všetkých pôdach (hlavne orných), čo je spôsobené nedostatočným prísunom kvalitnej organickej hmoty do pôdy v sledovanom období. Priaznivý trend bol zistený len pri podzoloch a andozemiach (prevažne lesné pôdy), kde je pozorovateľný výrazný nárast organickej hmoty. Zmeny v obsahu celkového dusíka (Nt) sú menej výrazné.

V niektorých kvalitatívnych ukazovateľoch pôdneho humusu (pomer humínových kyselín k fulvokyselinám- HK/FK a farebného kvocienta Q64) neboli zatiaľ zistené signifikantné zmeny.