Erózia pôdy

Erózia je každoročne sledovaná na 8 vybraných transektoch v rámci SR (Plavé Vozokany, Voderady, Rišňovce, Zacharovce, Bartošovce, Kečovo, Ulič, Smolinské). Sledovanie prebieha pomocou zisťovania zmien vo fyzikálnych a chemických vlastnostiach po svahu s využitím rádioaktívneho izotopu137Cs. Na základe dosiahnutých výsledkov bolo zistené, že erózia je proces, ktorý neustále prebieha s väčšou alebo menšou intenzitou. Závisí to od vlastností a textúry pôdy, spôsobu využívania pôdy, svahovitosti, intenzity zrážok a pod.