X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Acidifikácia pôd

Doteraz nebol zistený výraznejší acidifikačný trend pôd (zníženie hodnôt pH, zvýšenie obsahu aktívneho hliníka). Určité indície možno pozorovať len na kyslých pôdach a substrátoch. Acidifikačné trendy u pôd s nízkou hodnotou pôdnej reakcie sa perspektívne môžu odraziť v zhoršení hygienického stavu životného prostredia vo zvýšenom prieniku rôznorodých polutantov, predovšetkým ťažkých kovov a hliníka do potravového reťazca.