Preskočit na obsah

Vysvetlivky k najdôležitejším vlastnostiam pôd zisťovaných v pôdnych monitorovacích sondách


V interaktívnej aplikácii sú jednotlivé pôdne monitorovacie sondy reprezentované ako body s pripojenými atribútovými tabuľkami. V tabuľkách sú uvedené všetky najdôležitejšie parametre vlastností pôd a ich kritéria, ktoré sú rozhodujúce jednak z hľadiska pôdnej úrodnosti, ako aj mimoprodukčných funkcií. Ide o zaužívané kritériá. V prípade, že väčšina parametrov je mimo vyhovujúceho rozpätia, ide o pôdu s nízkou úrodnosťou. V takom prípade doporučujeme prekontrolovať, resp. podať žiadosť na vypracovanie projektu zúrodňovania na Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave, resp. na jeho regionálne pracovisko v Banskej Bystrici a v Prešove.

Poznámka: Ani v najčistejších pôdach sa nevyskytujú nulové hodnoty rizikových prvkov. Hygienické limity sú uvádzané podža Vestníka MP SR z januára 1994. Pri výrazne kontaminovaných pôdach treba uvažovať až so sanáciu pôd.

Pôdny typ, pôdny subtyp, varieta: viď publikácia Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany prírody, Bratislava, 2000
Pôdny subtyp: viď publikácia

Pôdny druh -  zrnitosť

Ľahká pôda
obsah frakcie piesku (0.05 - 2.00 mm) > 70 %
obsah ílu (< 0.002 mm) <15 %
Stredne ťažká pôda
obsah frakcie piesku (0.05 - 2.00 mm) < 70 %
obsah ílu (< 0.002 mm) 15 - 35 %
obsah prachu (0.002 - 0.05 mm) > 60 %
Ťažká pôda
obsah ílu (< 0.002 mm) > 35 %
obsah prachu (0.002 - 0.05 mm) < 60 %
Vyhovujúci parameter: stredne ťažká pôda


Objemová hmotnosť (g.cm-3):

 • nízka (< = 1.15),
 • optimálna (1.16 - 1.35),
 • mierne nepriaznivá (1.36 - 1.45),
 • nepriaznivá (1.46 - 1.50),
 • kritická (1.51 - 1.60),
 • vyhovujúci parameter: optimálna.

Výmenná pôdna reakcia (pH/CaCl2 aj pH/KCl):

 • extrémne kyslá < = 4.5),
 • silne kyslá (4.6 - 5.0),
 • kyslá (5.1 - 5.5),
 • slabo kyslá (5.6 - 6.5),
 • neutrálna (6.6 - 7.2),
 • alkalická (7.3 - 7.7),
 • silne alkalická (> 7.7),
 • vyhovujúci parameter: slabo kyslá až neutrálna (podľa pestovanej plodiny).

Aktívna pôdna reakcia (pH/H2O):

 • extrémne kyslá (< = 4.4),
 • silne kyslá (4.5 - 5.5),
 • kyslá (5.6 - 6.0),
 • slabo kyslá (6.1 - 6.5),
 • neutrálna (6.6 - 7.3),
 • alkalická (7.4 - 8.4),
 • silne alkalická (> 8.4),
 • vyhovujúci parameter: slabo kyslá až neutrálna (podľa pestovanej plodiny).

Obsah humusu (%):

 • slabo humózne (< 1),
 • mierne humózne (1 - 2),
 • stredne humózne (2 - 3),
 • silne humózne (3 - 5),
 • veľmi silne humózne (> 5),
 • vyhovujúci parameter: stredne humózne (najmä na orných pôdach).

Obsah fosforu (Egner; mg.kg-1):

 • veľmi malý pre ornú pôdu (< 15) a pre trvalé trávne porasty (< 10),
 • malý pre ornú pôdu (16 - 30) a pre trvalé trávne porasty (11 - 20),
 • stredný pre ornú pôdu (31 - 65) a pre trvalé trávne porasty (21 - 35),
 • dobrý pre ornú pôdu (66 - 80) a pre trvalé trávne porasty (36 - 45),
 • vysoký pre ornú pôdu (> 80) a pre trvalé trávne porasty (> 45),
 • vyhovujúci parameter: dobrý.

Obsah fosforu (Mehlich III., mg.kg-1)

Nízky pre ornú pôdu ľahká pôda < 60
stredne ťažká pôda < 50
ťažká pôda < 40
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda < 35
stredne ťažká pôda < 30
ťažká pôda < 25
Vyhovujúci pre ornú pôdu ľahká pôda 61 - 95
stredne ťažká pôda 51 - 85
ťažká pôda 41 - 70
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 36 - 75
stredne ťažká pôda 31 - 65
ťažká pôda 26 - 50
Dobrý pre ornú pôdu ľahká pôda 96 - 145
stredne ťažká pôda 86 - 125
ťažká pôda 71 - 100
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 76 - 120
stredne ťažká pôda 66 - 100
ťažká pôda 51 - 85
Vysoký pre ornú pôdu ľahká pôda 146 - 200
stredne ťažká pôda 126 - 165
ťažká pôda 101 - 135
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 121 - 150
stredne ťažká pôda 101 - 125
ťažká pôda 86 - 105
Veľmi vysoký pre ornú pôdu ľahká pôda > 200
stredne ťažká pôda > 165
ťažká pôda > 135
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda > 150
stredne ťažká pôda > 125
ťažká pôda > 105
Optimálny parameter: dobrý


Obsah draslíka (Schachtschabel; mg.kg-1)
Veľmi malý pre ornú pôdu ľahká pôda < 50
stredne ťažká pôda < 70
ťažká pôda < 90
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda < 40
stredne ťažká pôda < 60
ťažká pôda < 80
Malý pre ornú pôdu ľahká pôda 51 - 80
stredne ťažká pôda 71 - 110
ťažká pôda 91 - 140
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 41 - 70
stredne ťažká pôda 61 - 90
ťažká pôda 81 - 110
Stredný pre ornú pôdu ľahká pôda 81 - 130
stredne ťažká pôda 111 - 170
ťažká pôda 141 - 220
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 71 - 100
stredne ťažká pôda 91 - 130
ťažká pôda 111 - 160
Dobrý pre ornú pôdu ľahká pôda 131 - 200
stredne ťažká pôda 171 - 250
ťažká pôda 221 - 330
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 101 - 150
stredne ťažká pôda 131 - 180
ťažká pôda 161 - 230
Vysoký pre ornú pôdu ľahká pôda > 200
stredne ťažká pôda > 250
ťažká pôda > 330
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda > 150
stredne ťažká pôda > 180
ťažká pôda > 230
Vyhovujúci parameter: dobrý


Obsah draslíka (Mehlich III., mg.kg-1)
Nízky pre ornú pôdu ľahká pôda < 90
stredne ťažká pôda < 130
ťažká pôda < 170
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda < 80
stredne ťažká pôda < 100
ťažká pôda < 130
Vyhovujúci pre ornú pôdu ľahká pôda 91 - 105
stredne ťažká pôda 131 - 200
ťažká pôda 171 - 260
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 81 - 120
stredne ťažká pôda 101 - 150
ťažká pôda 131 - 190
Dobrý pre ornú pôdu ľahká pôda 151 - 230
stredne ťažká pôda 201 - 300
ťažká pôda 261 - 370
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 121 - 180
stredne ťažká pôda 151 - 210
ťažká pôda 191 - 270
Vysoký pre ornú pôdu ľahká pôda 231 - 350
stredne ťažká pôda 301 - 400
ťažká pôda 371 - 500
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 181 - 270
stredne ťažká pôda 211 - 295
ťažká pôda 271 - 370
Veľmi vysoký pre ornú pôdu ľahká pôda > 350
stredne ťažká pôda > 400
ťažká pôda > 500
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda > 270
stredne ťažká pôda > 290
ťažká pôda > 370
Optimálny parameter: dobrý


Obsah horčíka (Mehlich III., mg.kg-1)

Nízky pre ornú pôdu ľahká pôda < 80
stredne ťažká pôda < 110
ťažká pôda < 145
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda < 65
stredne ťažká pôda < 90
ťažká pôda < 110
Vyhovujúci pre ornú pôdu ľahká pôda 81 - 135
stredne ťažká pôda 111 - 175
ťažká pôda 146 - 220
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 66 - 100
stredne ťažká pôda 91 - 130
ťažká pôda 111 - 165
Dobrý pre ornú pôdu ľahká pôda 136 - 200
stredne ťažká pôda 176 - 255
ťažká pôda 221 - 370
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 101 - 155
stredne ťažká pôda 131 - 175
ťažká pôda 166 - 230
Vysoký pre ornú pôdu ľahká pôda 201 - 300
stredne ťažká pôda 256 - 340
ťažká pôda 341 - 470
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda 156 - 230
stredne ťažká pôda 176 - 255
ťažká pôda 231 - 320
Veľmi vysoký pre ornú pôdu ľahká pôda > 300
stredne ťažká pôda > 340
ťažká pôda > 470
pre trvalé trávne porasty ľahká pôda > 230
stredne ťažká pôda > 255
ťažká pôda > 320
Optimálny parameter: dobrý


Mikroelementy

Obsah medi (DTPA, mg.kg-1)

Malý ľahká pôda < 0.80
stredne ťažká pôda < 0.80
ťažká pôda < 0.80
Stredný ľahká pôda 0.81 - 2.70
stredne ťažká pôda 0.81 - 2.70
ťažká pôda 0.81 - 2.70
Vysoký ľahká pôda > 2.70
stredne ťažká pôda > 2.70
ťažká pôda > 2.70
Vyhovujúci parameter: stredný


Obsah zinku (DTPA, mg.kg-1)

Malý ľahká pôda < 1.00
stredne ťažká pôda < 1.00
ťažká pôda < 1.00
Stredný ľahká pôda 1.01 - 2.50
stredne ťažká pôda 1.01 - 2.50
ťažká pôda 1.01 - 2.50
Vysoký ľahká pôda > 2.50
stredne ťažká pôda > 2.50
ťažká pôda > 2.50
Vyhovujúci parameter: stredný


Obsah mangánu (DTPA, mg.kg-1)

Malý ľahká pôda < 10.00
stredne ťažká pôda < 10.00
ťažká pôda < 10.00
Stredný ľahká pôda 10.1 - 100.0
stredne ťažká pôda 10.1 - 100.0
ťažká pôda 10.1 - 100.0
Vysoký ľahká pôda > 100.0
stredne ťažká pôda > 100.0
ťažká pôda > 100.0
Vyhovujúci parameter: stredný


Obsah železa (DTPA, mg.kg-1)

Malý ľahká pôda < 8.00
stredne ťažká pôda < 8.00
ťažká pôda < 8.00
Stredný ľahká pôda 8.1 - 75.0
stredne ťažká pôda 8.1 - 75.0
ťažká pôda 8.1 - 75.0
Vysoký ľahká pôda > 75.0
stredne ťažká pôda > 75.0
ťažká pôda > 75.0
Vyhovujúci parameter: stredný


Rizikové prvky (limitné hodnoty)

  Ľahká pôda Stredne ťažká pôda Ťažká pôda

Celkový obsah arzénu1

10 25 30

Celkový obsah kadmia1

0,4 0,7 1,0

Celkový obsah kobaltu1

15 15 20

Celkový obsah chrómu1

50 70 90

Celkový obsah medi1

30 60 70

Celkový obsah niklu1

40 50 60

Celkový obsah olova1

25 70 115

Celkový obsah selénu1

0,25 0,40 0,60

Celkový obsah zinku1

100 150 200

Celkový obsah ortuti2

0,15 0,50 0,75

Poznámla:
1)Celkový obsah vypočítaný metódou rozkladu v lúčavke kráľovskej, mg.kg-1
2) AMA, mg.kg-1


Obsah vodorozpustného fluóru (mg.kg-1):

 • pre všetky druhy pôd: 5,0.

Obsah prístupného arzénu (1 M NH4NO3,mg.kg-1):

 • pre všetky druhy pôd: 0,4.

Obsah prístupnej medi (1 M NH4NO3,mg.kg-1):

 • pre všetky druhy pôd: 1,0.

Obsah prístupného niklu (1 M NH4NO3,mg.kg-1):

 • pre všetky druhy pôd: 1,0.

Obsah prístupného niklu (1 M NH4NO3,mg.kg-1):

 • pre všetky druhy pôd: 1,5.

Obsah prístupného kadmia (1 M NH4NO3,mg.kg-1):

 • pre všetky druhy pôd: 0,1.

Limitné hodnoty rizikových prvkov (2 M HNO3, resp. 2 M HCl)

Všetky druhy pôd

Obsah olova (2 M HNO3,mg.kg-1)

30

Obsah chrómu (2 M HNO3,mg.kg-1)

10

Obsah zinku (2 M HNO3,mg.kg-1)

40

Obsah niklu (2 M HNO3,mg.kg-1)

10

Obsah medi (2 M HNO3,mg.kg-1)

20

Obsah arzénu (2 M HCl,mg.kg-1)

5
Vyhovujúci parameter: podlimitný

Poznámka: V 1. až 3. cykle ČMS-P sa rizikové prvky analyzovali v 2 M HNO3, resp. v 2 M HCl (As)


Organické kontaminanty

Pre všetky druhy pôd

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU),mg.kg-1

1,00

Polychlórované bifenyly P(PCB),mg.kg-1

0,05

Chlórované pesticídy (jednotlivo),mg.kg-1

0,5

Nechlórované pesticídy (jednotlivo),mg.kg-1

1,00

Nepolárne látky (NEL),mg.kg-1

0,10

Vyhovujúci parameter: podlimitný