Preskočit na obsah

Indikátory

Národná úroveň

Indikátory trvalo udržateľného rozvoja – Ekonomický pilier TUR:
Kľúčové indikátory – Horninové prostredie: